فریاد سکوت صبر كن سهراب... قایقت جا دارد...؟! من هم از همهمه ی داغ زمین بیزارم...!!! aghaz8958@yahoo.com tag:http://aghaz8958.mihanblog.com 2020-09-23T17:16:40+01:00 mihanblog.com ... 2015-05-20T10:33:43+01:00 2015-05-20T10:33:43+01:00 tag:http://aghaz8958.mihanblog.com/post/245 علی عودی http://aghaz8958.sellfile.ir/ http://aghaz8958.sellfile.ir/ ]]> .... 2015-02-10T15:26:10+01:00 2015-02-10T15:26:10+01:00 tag:http://aghaz8958.mihanblog.com/post/244 علی عودی تمام شددددددددم. هوراااااااااااااا تمام شددددددددم. هوراااااااااااااا ]]> ... 2014-10-04T08:08:40+01:00 2014-10-04T08:08:40+01:00 tag:http://aghaz8958.mihanblog.com/post/243 علی عودی شمابا تو ام. کی هستی ؟؟؟ شما
با تو ام. کی هستی ؟؟؟

]]>
دلم می خواهد 2014-02-17T05:18:20+01:00 2014-02-17T05:18:20+01:00 tag:http://aghaz8958.mihanblog.com/post/242 علی عودی دلم میخواهد شب باشد، من باشم و تو ...به خیالم تو خواب باشی ...نگاهت كنم، آرام ببوسمت...نوازشت كنم...و آرام بگویم دوستت دارم ...و تمام حرفهای دلم را كه وقتی نگاهم میكنی نمیتوانم بگویم عاشقانه نجوا كنم...و تو در سكوت بشنوی و از عشقم سر كیف شوی ، اما ...چشمانت را باز نكنی و به خیالم خواب باشی... !من هم به خیالت ندانستم كه بیداری ... دلم میخواهد شب باشد، من باشم و تو ...به خیالم تو خواب باشی ...نگاهت كنم، آرام ببوسمت...نوازشت كنم...و آرام بگویم دوستت دارم ...و تمام حرفهای دلم را كه وقتی نگاهم میكنی نمیتوانم بگویم عاشقانه نجوا كنم...و تو در سكوت بشنوی و از عشقم سر كیف شوی ، اما ...چشمانت را باز نكنی و به خیالم خواب باشی... !من هم به خیالت ندانستم كه بیداری ... ]]> بدون شرح 2014-02-09T18:28:06+01:00 2014-02-09T18:28:06+01:00 tag:http://aghaz8958.mihanblog.com/post/238 علی عودی ]]> دخترم 2014-02-06T18:01:01+01:00 2014-02-06T18:01:01+01:00 tag:http://aghaz8958.mihanblog.com/post/237 علی عودی به سلامتی روزی که دختر دار میشم و به دخترم میگم :کلیپس بابا، مربا بده بابا!!! به سلامتی روزی که دختر دار میشم و به دخترم میگم :

کلیپس بابا، مربا بده بابا!!!

]]>
خاطره 2014-02-06T04:57:14+01:00 2014-02-06T04:57:14+01:00 tag:http://aghaz8958.mihanblog.com/post/241 علی عودی خاطــره یعنــی یــک سکــوت غیــرمنتــظره میــان خنــده های بلنــد...........

خاطــره

یعنــی یــک سکــوت غیــرمنتــظره

میــان خنــده های بلنــد...........

]]>
ته سیگار 2014-02-05T22:52:56+01:00 2014-02-05T22:52:56+01:00 tag:http://aghaz8958.mihanblog.com/post/240 علی عودی ته سیگارهایم پوکه های خاطرات است که شلیک می کنم وسط مغزم می کشد مرا اما شاید تو را فراری دهم از ذهنم همه را خطا زدم!!! پاکت بعدی.... خشابی دیگر..... ته سیگارهایم پوکه های خاطرات است که شلیک می کنم

وسط مغزم

می کشد مرا اما شاید تو را فراری دهم از ذهنم

همه را خطا زدم!!!

پاکت بعدی....

خشابی دیگر.....


]]>
دوستت دارم 2014-02-05T16:17:06+01:00 2014-02-05T16:17:06+01:00 tag:http://aghaz8958.mihanblog.com/post/230 علی عودی

]]>
دلگیرم... 2014-02-04T16:13:04+01:00 2014-02-04T16:13:04+01:00 tag:http://aghaz8958.mihanblog.com/post/228 علی عودی دلگیـرم از ایــن قابهـای مضحـی بــی روح لبخندهای خشن احوال پـُرسـی هـای معمـولــی چشــمای مـن تصویری از جنس نگاه تو می خواهد... دلگیـرم از ایــن قابهـای مضحـی بــی روح

لبخندهای خشن

احوال پـُرسـی هـای معمـولــی

چشــمای مـن

تصویری از جنس نگاه تو می خواهد...

]]>
من زن می خوام 2014-02-02T04:32:51+01:00 2014-02-02T04:32:51+01:00 tag:http://aghaz8958.mihanblog.com/post/224 علی عودی 130802093353275.jpeg]]> الهی تب كنم شاید پرستارم تو باشی 2014-02-01T18:29:22+01:00 2014-02-01T18:29:22+01:00 tag:http://aghaz8958.mihanblog.com/post/239 علی عودی به یكی از رفقا كه پرستاری قبول شده میگم این كه میگن" الهی تب كنم شاید پرستارم تو باشی...." منظورشون توئه چلغوزه ؟؟؟؟كه ورداشت این عكسو آورد منظور شاعر رو مشخص كرد:   به یكی از رفقا كه پرستاری قبول شده میگم این كه میگن" الهی تب كنم شاید پرستارم تو باشی...." منظورشون توئه چلغوزه ؟؟؟؟
كه ورداشت این عكسو آورد منظور شاعر رو مشخص كرد:


 

]]>
;))) 2014-02-01T17:59:04+01:00 2014-02-01T17:59:04+01:00 tag:http://aghaz8958.mihanblog.com/post/236 علی عودی شما تصور کن تو یه روز سرد زمستونى قرار بذارى دیر برى سر قرار....لپاى مخاطب خاصت از سرما یخ رده باشه......بد شما هى با کش بزنى تو صورتش!!عاىیییى حال میده!!!! شما تصور کن تو یه روز سرد زمستونى قرار بذارى دیر برى سر قرار....
لپاى مخاطب خاصت از سرما یخ رده باشه......
بد شما هى با کش بزنى تو صورتش!!
عاىیییى حال میده!!!!
{-88-}
]]>
مخاطب خاص 2014-02-01T17:53:42+01:00 2014-02-01T17:53:42+01:00 tag:http://aghaz8958.mihanblog.com/post/235 علی عودی اگر احیانن 1% من مخاطب خاص کسی هستم خب از همین تیریبون اعلام میکنم رو درواسی نکن عزیزم بیا اعلام کن یا حد اقل نظر بزار تا بشینیم پای میز مذاکره ... غیر مستقیم که نمیشه ، عصر عصره گفتگو و رایزنیه (طرح مخ زدن به سبک ساده) اگر احیانن 1% من مخاطب خاص کسی هستم

خب از همین تیریبون اعلام میکنم رو درواسی نکن عزیزم 4.gif

بیا اعلام کن

یا حد اقل نظر بزار تا بشینیم پای میز مذاکره ...

غیر مستقیم که نمیشه ،

عصر عصره گفتگو و رایزنیه

(طرح مخ زدن به سبک ساده)

]]>
جوراب شلواری 2014-02-01T17:47:33+01:00 2014-02-01T17:47:33+01:00 tag:http://aghaz8958.mihanblog.com/post/234 علی عودی عاقا یه سوال برام پیش اومده: این خانومایی كه جوراب شلواری میپوشن، بخوان وضو بگیرن چیكار میكنن؟  مرگ؛نخند؛خوب سواله دیگه عاقا یه سوال برام پیش اومده: این خانومایی كه جوراب شلواری میپوشن، بخوان وضو بگیرن چیكار میكنن؟

 مرگ؛نخند؛خوب سواله دیگه

]]>